Organizacja

Organizator

Klinika Kardiologii Inwazyjnej
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Adres: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 24 A
15-276 Białystok
Tel 85 831 84 96
E-mail: kki@umb.edu.pl

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
Oddział Białystok

Dyrektorzy Konferencji

Prof. dr hab. n. med. Sławomir Dobrzycki
Prof. dr hab. n. med. Hanna Bachórzewska-Gajewska
Dr hab. n. med. Marcin Kożuch
Dr n. med. Paweł Kralisz

Akredytacja

Konferencja jest akredytowana przez Asocjację Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK (10 punktów)
Uczestnicy konferencji uzyskują 12 punktów edukacyjnych Okręgowej Izby Lekarskiej

Honorowy patronat

Jego Magnificencja Rektor
Uniwersytetu Medycznego
W Białymstoku
Prof. dr hab. Adam Krętowski